Parc Rural del Montserrat
Parc Rural del Montserrat

L'Associació de Propietaris Entorns de Montserrat recupera 16 hectàrees de pastura per prevenir incendis forestals

  • Núria Suades. Diputació de Barcelona (3)
  • Núria Suades. Diputació de Barcelona (1)
  • Núria Suades. Diputació de Barcelona (2)
  • Núria Suades. Diputació de Barcelona (5)

4 de març de 2022L'Associació de Propietaris Enotorns de Montserrat, que comparteix part de l’àmbit i objectius amb el Parc Rural, ha recuperat, amb l'ajuda de la Diputació de Barcelona, 16 hectàrees de pastures en Àrees de Gestió Prioritària amb l'objectiu de prevenir incendis forestals al llarg d'aquest any.

 

L'entitat ha tirat endavant treballs forestals de millora i treballs forestals encarats a la ramaderia. Les dues accions ramaderes que s'han dut a terme són a una finca de Marganell, on s'han obert 8 hectàrees de pastura en format d'adevessament; i a una finca de Castellgalí, on s'ha destinat 5 hectàrees de camps abandonats a fer pastura d'animals. En aquesta mateixa ubicació s'han executat accions d’adevessament (la transformació de boscos en deveses) en boscos post incendi i pinedes adultes a un total de 3 hectàrees més.

 

La fusta que s'ha extret en aquestes actuacions anirà destinada a la creació de biomassa per a calderes del Bages i per fusta de serra a la serradora del Berguedà. La quantitat de fusta que s'ha extret en total han sigut 230 tones i els diners obtinguts de la venda de fusta es reinvertiran en treballs forestals el pròxim any.

 

En el marc d’aquestes actuacions, a una finca de Castellgalí s'ha construït un filat per pastura de més de 1.800 m de perímetre per un ramat d'un centenar de cabres al mig del bosc, mentre que a Marganell s'ha instal·lat un cobert ramader per a la pastura amb capacitat per a 400 ovelles, ambdues estructures amb la col·laboració del Parc Natural de Montserrat. A totes dues finques s'han comprat llavors per fer plantar sembrats forestals àcids i calcaris que evitin incendis en un futur.

 

El cost total d'aquestes actuacions ha sigut de 23.000€, que han estat assumits per l'Associació de Propietaris Entorns de Montserrat conjuntament amb la Diputació de Barcelona en el marc del conveni de col·laboració per la prevenció d’incendis forestals.

 

 

Més informació:

Marta Martínez

Tècnica del Parc Rural del Montserrat

martinezsrtb@diba.cat


Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona